ทำให้อารมณ์แจ่มใส ภาษาญี่ปุ่น

晴らす แปลว่า
(晴らす อ่านว่า はらす[harasu])

ทำให้อารมณ์แจ่มใส ภาษาญี่ปุ่น 晴らす

ตัวอย่างประโยค 晴らす ภาษาญี่ปุ่น

その記録で全ての疑念を 晴らすのが目標です

ใส่ความเห็น