นกเหยี่ยว ภาษาญี่ปุ่น

隼 แปลว่า
(隼 อ่านว่า はやぶさ[haya busa])

นกเหยี่ยว ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 隼 ภาษาญี่ปุ่น

申し上げます。 大須賀人様 討ち死に!

ใส่ความเห็น