กระเด็น กระโดดขึ้น ภาษาญี่ปุ่น

跳ねる แปลว่า
(跳ねる อ่านว่า はねる[haneru])

กระเด็น กระโดดขึ้น ภาษาญี่ปุ่น 跳ねる

ตัวอย่างประโยค 跳ねる ภาษาญี่ปุ่น

跳ねるんだよ

ใส่ความเห็น