คนขายดอกไม้ ร้านดอกไม้ ภาษาญี่ปุ่น

花屋 แปลว่า
(花屋 อ่านว่า はなや[Hana ya])

คนขายดอกไม้ ร้านดอกไม้ ภาษาญี่ปุ่น 花屋

ตัวอย่างประโยค 花屋 ภาษาญี่ปุ่น

わかった、花屋が見えるまで下れ で右へ曲がって突き当たりを左にいけ

ใส่ความเห็น