สาย(โทรศัพท์)ไม่ว่าง ภาษาญี่ปุ่น

話し中 แปลว่า
(話し中 อ่านว่า はなしちゅう[hanashi chi ~yuu])

สาย(โทรศัพท์)ไม่ว่าง ภาษาญี่ปุ่น 話し中

ตัวอย่างประโยค 話し中 ภาษาญี่ปุ่น

グリシャ 話し中

ใส่ความเห็น