ตรงหน้า ต่อหน้าต่อตา ปลายจมูก ภาษาญี่ปุ่น

鼻先 แปลว่า
(鼻先 อ่านว่า はなさき[Hana Saki])

ตรงหน้า ต่อหน้าต่อตา ปลายจมูก ภาษาญี่ปุ่น 鼻先

ตัวอย่างประโยค 鼻先 ภาษาญี่ปุ่น

一般に港湾のイルカネズミは 鼻先は鋭く

ใส่ความเห็น