หยิ่ง ภูมิใจ จมูกโด่ง ภาษาญี่ปุ่น

鼻が高い แปลว่า
(鼻が高い อ่านว่า はながたかい[Hana ga takai])

หยิ่ง ภูมิใจ จมูกโด่ง ภาษาญี่ปุ่น 鼻が高い

ตัวอย่างประโยค 鼻が高い ภาษาญี่ปุ่น

鼻が高い

ใส่ความเห็น