ความตั้งใจแน่วแน่ ลมหายใจ ภาษาญี่ปุ่น

鼻息 แปลว่า
(鼻息 อ่านว่า はないき[wa naiki])

ความตั้งใจแน่วแน่ ลมหายใจ ภาษาญี่ปุ่น 鼻息

ตัวอย่างประโยค 鼻息 ภาษาญี่ปุ่น

鼻息荒いのなんて見た事無いよ まるで獣さ

ใส่ความเห็น