การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ ภาษาญี่ปุ่น

初詣 แปลว่า
(初詣 อ่านว่า はつもうで[hatsu mōde])

การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ ภาษาญี่ปุ่น 初詣

ตัวอย่างประโยค 初詣 ภาษาญี่ปุ่น

友だちと初詣の約束してるの

ใส่ความเห็น