การเจ็บป่วย ภาษาญี่ปุ่น

発病 แปลว่า
(発病 อ่านว่า はつびょう[hatsu byō])

การเจ็บป่วย ภาษาญี่ปุ่น 発病

ตัวอย่างประโยค 発病 ภาษาญี่ปุ่น

両親は移住を決めたけど 私が発病してしまったの

ใส่ความเห็น