(อุปกรณ์)เกิดความร้อนขึ้น การจับไข้ ภาษาญี่ปุ่น

発熱 แปลว่า
(発熱 อ่านว่า はつねつ[Hatsunetsu])

(อุปกรณ์)เกิดความร้อนขึ้น การจับไข้ ภาษาญี่ปุ่น 発熱

ตัวอย่างประโยค 発熱 ภาษาญี่ปุ่น

それとも“発熱ヌガー”を入れるか…

ใส่ความเห็น