การปล่อยควัน ภาษาญี่ปุ่น

発煙 แปลว่า
(発煙 อ่านว่า はつえん[Hatsue n])

การปล่อยควัน ภาษาญี่ปุ่น 発煙

ตัวอย่างประโยค 発煙 ภาษาญี่ปุ่น

俺は発煙弾を持ってて重い 全力で逃げるんだ

ใส่ความเห็น