การเลี้ยงดู การเจริญเติบโต ภาษาญี่ปุ่น

発育 แปลว่า
(発育 อ่านว่า はついく[hatsu iku])

การเลี้ยงดู การเจริญเติบโต ภาษาญี่ปุ่น 発育

ตัวอย่างประโยค 発育 ภาษาญี่ปุ่น

今はその電話はよせ 君の突起が発育しちまうぞ

ใส่ความเห็น