สัมมนาวิชาการ ภาษาญี่ปุ่น

発表会 แปลว่า
(発表会 อ่านว่า はっぴょうかい[happyō kai])

สัมมนาวิชาการ ภาษาญี่ปุ่น 発表会

ตัวอย่างประโยค 発表会 ภาษาญี่ปุ่น

ダンスの発表会

ใส่ความเห็น