สถานที่เกิดเรื่องราว ภาษาญี่ปุ่น

発祥地 แปลว่า
(発祥地 อ่านว่า はっしょうち[hassho uchi])

สถานที่เกิดเรื่องราว ภาษาญี่ปุ่น 発祥地

ตัวอย่างประโยค 発祥地 ภาษาญี่ปุ่น

文明の発祥地

ใส่ความเห็น