การเกิดเรื่องราว ภาษาญี่ปุ่น

発祥 แปลว่า
(発祥 อ่านว่า はっしょう[hasshō])

การเกิดเรื่องราว ภาษาญี่ปุ่น 発祥
สถานที่เกิดเรื่องราว ภาษาญี่ปุ่น 発祥

ตัวอย่างประโยค 発祥 ภาษาญี่ปุ่น

文明の発祥地よ

ใส่ความเห็น