ความยาวคลื่น ภาษาญี่ปุ่น

波長 แปลว่า
(波長 อ่านว่า はちょう[wa chō])

ความยาวคลื่น ภาษาญี่ปุ่น 波長

ตัวอย่างประโยค 波長 ภาษาญี่ปุ่น

波長が5時間安定してる

ใส่ความเห็น