การพบกันโดยบังเอิญ หัวชนกัน ภาษาญี่ปุ่น

鉢合わせ แปลว่า
(鉢合わせ อ่านว่า はちあわせ[wa chi awase])

การพบกันโดยบังเอิญ หัวชนกัน ภาษาญี่ปุ่น 鉢合わせ

ตัวอย่างประโยค 鉢合わせ ภาษาญี่ปุ่น

ガソリンスタンドやレストランで 鉢合わせすることもありうる

ใส่ความเห็น