ที่ที่จะให้งานทำ ช่องทางที่จะได้งาน ภาษาญี่ปุ่น

働き口 แปลว่า
(働き口 อ่านว่า はたらきぐち[hataraki guchi])

ที่ที่จะให้งานทำ ช่องทางที่จะได้งาน ภาษาญี่ปุ่น 働き口

ตัวอย่างประโยค 働き口 ภาษาญี่ปุ่น

働き口を見つけたんだ

ใส่ความเห็น