สายตาที่มองผู้อื่น ภาษาญี่ปุ่น

傍目 แปลว่า
(傍目 อ่านว่า はため[wa tame])

สายตาที่มองผู้อื่น ภาษาญี่ปุ่น 傍目

ตัวอย่างประโยค 傍目 ภาษาญี่ปุ่น

傍目は他の生徒と 何ら変わらなかった

ใส่ความเห็น