การที่น้ำคร่ำเดิน(ตอนคลอด) ภาษาญี่ปุ่น

破水 แปลว่า
(破水 อ่านว่า はすい[wa sui])

การที่น้ำคร่ำเดิน(ตอนคลอด) ภาษาญี่ปุ่น 破水

ตัวอย่างประโยค 破水 ภาษาญี่ปุ่น

破水したかも

ใส่ความเห็น