การส่งคนไปประจำการ ภาษาญี่ปุ่น

派出 แปลว่า
(派出 อ่านว่า はしゅつ[wa shutsu])

การส่งคนไปประจำการ ภาษาญี่ปุ่น 派出

ตัวอย่างประโยค 派出 ภาษาญี่ปุ่น

基本仕事を派出に ミスったのよ

ใส่ความเห็น