ขอบ ปลาย ริม ภาษาญี่ปุ่น

端っこ แปลว่า
(端っこ อ่านว่า はしっこ[hashikko])

ขอบ ปลาย ริม ภาษาญี่ปุ่น 端っこ

ตัวอย่างประโยค 端っこ ภาษาญี่ปุ่น

世界の端っこまで消えることなく

ใส่ความเห็น