ปกป้องรักษา เอ็นดู เลี้ยงดูอย่างรักใคร่ ภาษาญี่ปุ่น

育む แปลว่า
(育む อ่านว่า はぐくむ[hagukumu])

ปกป้องรักษา เอ็นดู เลี้ยงดูอย่างรักใคร่ ภาษาญี่ปุ่น 育む

ตัวอย่างประโยค 育む ภาษาญี่ปุ่น

友を愛したこともないのに 友情を育む

ใส่ความเห็น