การต่อสู้ประชิดตัวด้วยอาวุธเช่นดาบ ภาษาญี่ปุ่น

白兵戦 แปลว่า
(白兵戦 อ่านว่า はくへいせん[haku heisen])

การต่อสู้ประชิดตัวด้วยอาวุธเช่นดาบ ภาษาญี่ปุ่น 白兵戦

ตัวอย่างประโยค 白兵戦 ภาษาญี่ปุ่น

地上での白兵戦を中心にして・・

ใส่ความเห็น