หลุดร่วง ภาษาญี่ปุ่น

剥がれる แปลว่า
(剥がれる อ่านว่า はがれる[hagareru])

หลุดร่วง ภาษาญี่ปุ่น 剥がれる

ตัวอย่างประโยค 剥がれる ภาษาญี่ปุ่น

見つかれば皮を剥がれるぞ いいんだ

ใส่ความเห็น