หงุดหงิดที่ไม่เป็นไปตามที่คิด ภาษาญี่ปุ่น

歯がゆい แปลว่า
(歯がゆい อ่านว่า はがゆい[hagayui])

หงุดหงิดที่ไม่เป็นไปตามที่คิด ภาษาญี่ปุ่น 歯がゆい

ตัวอย่างประโยค 歯がゆい ภาษาญี่ปุ่น

歯がゆいだろ

ใส่ความเห็น