วัด(ส่วนสูง อุณหภูมิ) ภาษาญี่ปุ่น

計る แปลว่า
(計る อ่านว่า はかる[hakaru])

วัด(ส่วนสูง อุณหภูมิ) ภาษาญี่ปุ่น 計る

ตัวอย่างประโยค 計る ภาษาญี่ปุ่น

よし 発射だ 時間を計る

ใส่ความเห็น