ไม่อาจจินตนาการได้ ภาษาญี่ปุ่น

計り知れない แปลว่า
(計り知れない อ่านว่า はかりしれない[hakari shirenai])

ไม่อาจจินตนาการได้ ภาษาญี่ปุ่น 計り知れない

ตัวอย่างประโยค 計り知れない ภาษาญี่ปุ่น

計り知れない 力をもたらす

ใส่ความเห็น