ปรึกษา จัดการอย่างรอบคอบ ภาษาญี่ปุ่น

計らう แปลว่า
(計らう อ่านว่า はからう[hakarau])

ปรึกษา จัดการอย่างรอบคอบ ภาษาญี่ปุ่น 計らう
เลือก (เวลาหรือสิ่งที่เหมาะสม) ภาษาญี่ปุ่น 見計らう

ตัวอย่างประโยค 計らう ภาษาญี่ปุ่น

最良の時間を見計らうのさ

ใส่ความเห็น