การจัดการ ภาษาญี่ปุ่น

計らい แปลว่า
(計らい อ่านว่า はからい[hakarai])

การจัดการ ภาษาญี่ปุ่น 計らい

ตัวอย่างประโยค 計らい ภาษาญี่ปุ่น

そのように計らいます

ใส่ความเห็น