การเยี่ยมคารวะหลุมฝังศพ ภาษาญี่ปุ่น

墓参り แปลว่า
(墓参り อ่านว่า はかまいり[hakama iri])

เชงเม้ง ภาษาญี่ปุ่น お墓参り
การเยี่ยมคารวะหลุมฝังศพ ภาษาญี่ปุ่น 墓参り

ตัวอย่างประโยค 墓参り ภาษาญี่ปุ่น

ホントだ。 あの人も お墓参りかな?

ใส่ความเห็น