(ฟัน)ขึ้น ขึ้น งอกขึ้น แตกตา ภาษาญี่ปุ่น

生える แปลว่า
(生える อ่านว่า はえる[haeru])

(ฟัน)ขึ้น ขึ้น งอกขึ้น แตกตา ภาษาญี่ปุ่น 生える
ถือกำเนิด แตกกิ่ง แตกต้นอ่อน ภาษาญี่ปุ่น 芽生える

ตัวอย่างประโยค 生える ภาษาญี่ปุ่น

…恐怖の感情が 芽生える

ใส่ความเห็น