รองเท้าส้นสูง ภาษาญี่ปุ่น

ハイヒール แปลว่า
(ハイヒール อ่านว่า はいひーる[hai hi ̄ru])

รองเท้าส้นสูง ภาษาญี่ปุ่น ハイヒール

ตัวอย่างประโยค ハイヒール ภาษาญี่ปุ่น

私たちは いつも ワンピースとハイヒール

ใส่ความเห็น