ไฮเทค เทคโนโลยีที่นำสมัย ภาษาญี่ปุ่น

ハイテク แปลว่า
(ハイテク อ่านว่า はいてく[hai teku])

ไฮเทค เทคโนโลยีที่นำสมัย ภาษาญี่ปุ่น ハイテク

ตัวอย่างประโยค ハイテク ภาษาญี่ปุ่น

こんなオシャレな ハイテク装置は他にないぞ

ใส่ความเห็น