การฟัง(คำถ่อมตัว) ภาษาญี่ปุ่น

拝聴 แปลว่า
(拝聴 อ่านว่า はいちょう[wa ichō])

การฟัง(คำถ่อมตัว) ภาษาญี่ปุ่น 拝聴

ตัวอย่างประโยค 拝聴 ภาษาญี่ปุ่น

常に君の忠告は拝聴して来たが キリル・イワノビッチ

ใส่ความเห็น