คลานออกไป ภาษาญี่ปุ่น

這い出す แปลว่า
(這い出す อ่านว่า はいだす[haidasu])

คลานออกไป ภาษาญี่ปุ่น 這い出す

ตัวอย่างประโยค 這い出す ภาษาญี่ปุ่น

この状況でベッドから 這い出すとはな

ใส่ความเห็น