พนักงานส่งของ ภาษาญี่ปุ่น

配達人 แปลว่า
(配達人 อ่านว่า はいたつにん[hai tatsu ni n])

พนักงานส่งของ ภาษาญี่ปุ่น 配達人

ตัวอย่างประโยค 配達人 ภาษาญี่ปุ่น

小包の処理には 配達人の協力が必要だ

ใส่ความเห็น