การกีดกัน ภาษาญี่ปุ่น

排他 แปลว่า
(排他 อ่านว่า はいた[haita])

การกีดกัน ภาษาญี่ปุ่น 排他

ตัวอย่างประโยค 排他 ภาษาญี่ปุ่น

我々は最初は排他的 だけど

ใส่ความเห็น