การจัดคนไปประจำหน้าที่ การแบ่งกรมกองให้สังกัด ภาษาญี่ปุ่น

配属 แปลว่า
(配属 อ่านว่า はいぞく[hai zo ku])

การจัดคนไปประจำหน้าที่ การแบ่งกรมกองให้สังกัด ภาษาญี่ปุ่น 配属

ตัวอย่างประโยค 配属 ภาษาญี่ปุ่น

だがもし 君らがスケア会社に 勤務したいなら 配属は…

ใส่ความเห็น