ท่อส่งน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

配水管 แปลว่า
(配水管 อ่านว่า はいすいかん[haisu ikan])

ท่อส่งน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 配水管

ตัวอย่างประโยค 配水管 ภาษาญี่ปุ่น

この前 詰まった配水管を グルグル回っていたら

ใส่ความเห็น