การปล่อยของเสีย (เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ภาษาญี่ปุ่น

排出 แปลว่า
(排出 อ่านว่า はいしゅつ[hai shutsu])

การปล่อยของเสีย (เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ภาษาญี่ปุ่น 排出

ตัวอย่างประโยค 排出 ภาษาญี่ปุ่น

余分な水分を排出し 心臓の負荷を減らします

ใส่ความเห็น