การหันหลังให้กับคำสอนของศาสนา(คริสต์) ภาษาญี่ปุ่น

背教 แปลว่า
(背教 อ่านว่า はいきょう[hai kyō])

การหันหลังให้กับคำสอนของศาสนา(คริสต์) ภาษาญี่ปุ่น 背教

ตัวอย่างประโยค 背教 ภาษาญี่ปุ่น

この考えは背教者たちの攻撃の的になり

ใส่ความเห็น