การแจกจ่าย ภาษาญี่ปุ่น

配給 แปลว่า
(配給 อ่านว่า はいきゅう[hai kyū])

การแจกจ่าย ภาษาญี่ปุ่น 配給

ตัวอย่างประโยค 配給 ภาษาญี่ปุ่น

最初、1日当たり16オンスの配給であったが
わずかな配給

ใส่ความเห็น