ท่อไอเสีย ภาษาญี่ปุ่น

排気管 แปลว่า
(排気管 อ่านว่า はいきかん[wa iki kan])

ท่อไอเสีย ภาษาญี่ปุ่น 排気管

ตัวอย่างประโยค 排気管 ภาษาญี่ปุ่น

おまえはどんな排気管を持ってて

ใส่ความเห็น