มะเร็งปอด ภาษาญี่ปุ่น

肺癌 แปลว่า
(肺癌 อ่านว่า はいがん[hai gan])

มะเร็งปอด ภาษาญี่ปุ่น 肺癌

ตัวอย่างประโยค 肺癌 ภาษาญี่ปุ่น

コレステロールと 肺癌の心配は?

ใส่ความเห็น