การติดตั้งท่อแก๊ส ท่อประปา ภาษาญี่ปุ่น

配管 แปลว่า
(配管 อ่านว่า はいかん[wa ikan])

การติดตั้งท่อแก๊ส ท่อประปา ภาษาญี่ปุ่น 配管

ตัวอย่างประโยค 配管 ภาษาญี่ปุ่น

本当に申し訳ない すぐに配管チェックをさせるよ

ใส่ความเห็น