การเดินไปรอบๆ อย่างไม่มีจุดหมาย ภาษาญี่ปุ่น

徘徊 แปลว่า
(徘徊 อ่านว่า はいかい[haikai])

การเดินไปรอบๆ อย่างไม่มีจุดหมาย ภาษาญี่ปุ่น 徘徊

ตัวอย่างประโยค 徘徊 ภาษาญี่ปุ่น

この付近を徘徊しているのは 間違いない。

ใส่ความเห็น