ร่างหรือหัวข้อที่เสนอตกไป ภาษาญี่ปุ่น

廃案 แปลว่า
(廃案 อ่านว่า はいあん[hai an])

ร่างหรือหัวข้อที่เสนอตกไป ภาษาญี่ปุ่น 廃案

ตัวอย่างประโยค 廃案 ภาษาญี่ปุ่น

廃案になっているのだ。

ใส่ความเห็น