การขึ้นรถไปยังจุดหมายปลายทาง ภาษาญี่ปุ่น

乗り込む แปลว่า
(乗り込む อ่านว่า のりこむ[norikomu])

การขึ้นรถไปยังจุดหมายปลายทาง ภาษาญี่ปุ่น 乗り込む

ตัวอย่างประโยค 乗り込む ภาษาญี่ปุ่น

乗り込むわよ

ใส่ความเห็น